Scroll voor het artikel

Informeren, agenderen, overtuigen… #6

Dit zijn geen tijden om rustig achterover te leunen. Rutgers is ambitieus als het aankomt op het verdedigen en promoten van het recht op seksuele gezondheid. We willen grondig onderzoeken en breed informeren. Maar we willen vervolgens ook daadwerkelijk positieve invloed uitoefenen op politiek en bestuur.

Dat doen we door op nationaal en internationaal niveau voortdurend in gesprek te blijven. Met beleidsmakers, met opinieleiders, met de politiek en op het internationale speelveld van de VN en de EU. Onze boodschap: iedereen heeft recht op een vrij en gezond seksueel leven en op zelfbeschikking bij seksuele identiteit, relatievorming en zwangerschap.

Seksles van Goedele

In 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop naar die verkiezingen krijgt de ‘seksles’ die Rutgers organiseert veel persaandacht. Seksuoloog Goedele Liekens leidt een gesprek tussen Tweede Kamerleden en scholieren uit het hele land. Eén van de belangrijke conclusies: aandacht voor seksuele weerbaarheid hoort thuis in de kerndoelen van het onderwijs.

De seksles tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer. Spraakmakend door de positieve en open sfeer, maar ook door het wegblijven van de christelijke partijen.

“Seks is veel meer dan biologielessen… Het gaat niet alleen over loodgieterij he?’’

Goedele Liekens (Seksuoloog)

Bijeenkomsten als deze seksles zijn voor Rutgers belangrijke momenten om thema’s rondom seksuele gezondheid en het al dan niet krijgen van kinderen in verkiezingsprogramma’s opgenomen te krijgen. Ook achter de schermen is Rutgers voortdurend in dialoog met de politiek om dit te bereiken.

En nu verder

In 2017 organiseren Rutgers, Aidsfonds en Share-Net een verkiezingsdebat met aanstaande Kamerleden. Als het aan ons ligt blijft Nederland gidsland bij het wereldwijd bevorderen van seksuele rechten en de bestrijding van hiv en aids.

“Juist Nederland als open samenleving is als beste in staat om op te komen voor taboedoorbrekende onderwerpen. Respect voor vrouwen en voor mensen met hiv zijn universele mensenrechten. Die moeten we bevechten: it’s not just nice-to-do, it’s a need-to-do!’’

Bram van Ojik (GroenLinks)

Politieke Sekswijzer

De verkiezingen van 2017 zijn een goede aanleiding om het brede publiek te informeren over de ‘staat van de seksualiteit’ in de Nederlandse politiek. Dat doen we met de online Politieke Sekswijzer. Op basis van je mening over bijvoorbeeld abortus, hiv/aidsbestrijding, internationale samenwerking en genderrechten krijg je te zien in hoeverre de standpunten van politieke partijen overeenkomen met jouw mening. De wijzer is gemaakt in 2016 en gaat online in 2017. Hij wordt ruim 40.000 keer ingevuld.

En nu verder

De uitslag van de verkiezingen geeft hoop voor de komende jaren. Er lijkt een Kamermeerderheid voor een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof, meer investeringen in de bestrijding van meisjesbesnijdenis en toegang tot anticonceptie voor iedereen, waar ook ter wereld.

Iedere euro die je investeert in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten levert op den duur 108 euro op. Omdat mannen en vrouwen die zelf kunnen beschikken over hun leven economisch inzetbaar zijn.

#wistjedat
Kevin Mokaya (Kenia) en Liliane Ploumen, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, bij de HLPF (Credits: Joel Sheakoski)
Kevin Mokaya (Kenia) en Liliane Ploumen, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, bij de HLPF (Credits: Joel Sheakoski)

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties werken met de Agenda 2030 aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of, in het Engels ‘Sustainable Development Goals’, SDG’s). Daarin staan voor 2016 ambitieuze toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid, seksuele gezondheid en reproductieve rechten. Regeringen van landen die de SDG’s onderschrijven kunnen door ngo’s worden gehouden aan die toezeggingen, iets waar Rutgers zich sterk voor maakt.

Maar liefst 42% van de wereldbevolking is jonger dan 25.

#wistjedat

Dat doen we in 2016 onder meer door het mede-organiseren van een rondetafeldiscussie over het belang van jongerenparticipatie voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De discussie bij de VN wordt voorgezeten door minister Ploumen en vindt plaats tijdens het eerste High Level Political Forum in New York. Beleidsmakers, vertegenwoordigers van ngo’s en meer dan 20 jongeren uit verschillende landen doen mee. Rutgers is als ngo officieel lid van de Nederlandse overheidsdelegatie.

“Gender, leeftijd, religie, huidskleur, seksuele voorkeur of willekeurig andere kenmerken vormen bijna elke dag aanleiding voor geweld en discriminatie. Het is hoog tijd voor aanpassing van wetgeving en duidelijk beleid van overheden zodat werkelijk niemand buiten de boot valt.’’

Rineke van Dam (Lid Nederlandse delegatie HLPF)

En nu verder

Ook Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2017 wordt aan de VN gerapporteerd over de stand van zaken. Rutgers zal rapporteren over SRGR, ‘Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten’ in Nederland.

Right Here Right Now

In 2016 is de Right Here Right Now-alliantie opgezet. Een aantal ngo’s gaat onder leiding van Rutgers een strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Samen gaan we in 11 partnerlanden aan de slag met het pleiten voor betere voorlichting en betere toegang tot zorg voor jongeren. Er is ruim 34,6 miljoen euro beschikbaar voor dit 5-jarige programma.

Met Right Here Right Now krijgen we de kans om gezamenlijk aan beleidsbeïnvloeding te doen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. In 2016 zijn in alle deelnemende landen workshops gehouden met bestaande organisaties en het werkveld. Er is veel geïnvesteerd in het opzetten van lokale platforms en participatie van de jongeren zelf. In alle landen is door de platforms een werkplan voor de komende twee jaar gemaakt.

En nu verder

In 2017 worden de werkplannen omgezet in concrete acties. De deelnemende landen zullen best practices met elkaar delen.

Deel dit artikel