Scroll voor het artikel

Boys will be boys? #3

Man zijn is niet makkelijk, nietwaar. Altijd maar werken, altijd maar stoer doen en dan ook nog eens je gevoelens binnenhouden… Rutgers wil jongens en mannen laten zien dat het ook anders kan. Dat je kunt leven in gelijkwaardige en zorgzame relaties, in Nederland en ook elders in de wereld. We pleiten niet alleen voor een cultuuromslag, maar we werken er ook actief aan.

Dat doen we onder meer met het internationale programma ‘Prevention+’. We laten jonge mannen in Rwanda, Oeganda, Indonesië en Pakistan zien hoe het óók kan. Dat je kunt loskomen van het bestaande rollenpatroon van man als kostwinner en vrouw als zorgende moeder. Zo betrekken we jongens en mannen bij het terugdringen van gender gerelateerd geweld en bij het verbeteren van de economische positie van vrouwen. Prevention+ is een voortzetting van het programma MenCare+ en wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Indonesische vader met kind (Credits: Mencare+)
Indonesische vader met kind (Credits: Mencare+)

Het betrekken van mannen bij vrouwenrechten komt ook aan de orde bij een groot internationaal congres in Brazilië. Rutgers is erbij en breekt een lans voor het betrekken van mannen bij het bestrijden van huiselijk geweld.

Bij al onze buurlanden hebben vaders 14 weken of langer betaald verlof. In Nederland zijn dat twee dagen.

#wistjedat

Betrokken vaders

Rutgers vindt dat er een cultuuromslag moet komen, zowel bij werkgevers als bij de politiek, om de betrokkenheid van vaders te vergroten. Kinderen van betrokken vaders doen het beter in het onderwijs, zijn gezonder en komen minder vaak in de problemen. Betrokken vaders leven langer, hebben minder gezondheidsproblemen en zijn gelukkiger.

“We zien onszelf in Nederland als vooruitstrevend, maar de realiteit is –zelfs na talloze emancipatiegolven– dat de vrouw voor de kinderen zorgt en de man voor het geld.’’

Renske Keizer (Nederlands eerste hoogleraar vaderschap)

Pleidooi voor vaderschapsverlof

Rutgers pleit voor de invoering van een uitgebreid vaderschapsverlof waarvan iedereen profiteert: kinderen, vrouwen, mannen, werkgevers en de samenleving als geheel. Daarvoor hebben we het pleidooi ‘Vooruit met het vaderschapsverlof’ opgesteld. Het pleidooi wordt door veel organisaties onderschreven en gebruikt om in gesprek te gaan met de politiek.

68% van de vaders in Nederland wil uitbreiding van betaald vaderschapsverlof. 60% van de mannen in Nederland wil meer tijd besteden aan het gezin, maar zegt dat dat voor hun gezin financieel niet haalbaar is.

#wistjedat

De uitbreiding van betaald vaderschapsverlof is een onderwerp bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2016. Het staat inmiddels stevig op de politieke agenda en veel politieke partijen nemen het op hun verkiezingsprogramma. Meer vaderschapsverlof is een stap in de goede richting voor meer gelijke verdeling van taken tussen man en vrouw.

(Credits: iStock)
(Credits: iStock)

Nooit meer papadag

Rutgers en De Balie organiseren de avond ‘Nooit meer papadag’, een debat over betrokken vaderschap en vaderschapsverlof. De resultaten van het onderzoek Visies op Vaderschap onder 1.800 vaders worden bekend gemaakt en gedeeld met bestuurders en politici. De onderzoekscijfers liegen er niet om. De vaders van Nederland willen meer betrokken zijn bij hun kinderen. Politiek en overheid moeten nu met beleid over de brug komen.

“Ik heb ontdekt dat voor mij geluk meer te vinden is in het gezinsleven dan in werk.’’

Sahil Achahboun (Op het platform vaderzoektverlof.nl)

En nu verder

Rutgers blijft werken aan het politieke draagvlak voor meer vaderschapsverlof. We betrekken ook de vaders zelf bij de discussie, onder meer met het platform www.vaderzoektverlof.nl. Kijk ook in ons kennisdossier over vaderschapsverlof.

Aan de slag met LEFgozers

Veel jongens worstelen in de puberteit met mannelijkheid. Cool zijn, erbij horen, respect krijgen van vrienden zijn belangrijk. Maar jongens voelen zich ook vaak eenzaam of onbegrepen. Soms vertonen ze ongewenst gedrag: pesten van LHBT’s of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Vaak worden de schoolprestaties minder en drank- en drugsgebruik nemen toe. In een serie workshops laat LEFgozers zien dat het ook anders kan. Machogedrag en groepsdruk worden onder de loep genomen en er wordt gespeeld met positieve vormen van mannelijkheid.

“Ik kon hier eindelijk over dingen vertellen zonder dat er over mij geoordeeld wordt.’’

Jordy (Bij LEFgozers)

LEFgozers komt voort uit de succesvolle campagne Beat the Macho en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. De workshops kunnen als op zichzelf staande methode worden gebruikt in het jongerenwerk of het onderwijs. LEFgozers is ontwikkeld samen met Movisie, Soa Aids Nederland en een zevental lokale partners.

“Op deze manier aan de slag gaan met jongens past goed bij ons. Het sluit aan bij thema’s als preventie van seksuele grensoverschrijding en het tegengaan van homo-negativiteit. Het is voor ons heel logisch om hierin te investeren.’’

Frieda de Groot (Manager jongeren, stichting de Schoor Almere)

Willen jongens eigenlijk wel praten over mannelijkheid en machogedrag? Dat is onderzocht. De uitkomst? Het is best lastig om tegen de druk ‘een echte vent te zijn’ op te boksen. Maar als de omgeving veilig genoeg is, willen jongens best praten over zichzelf, hun onzekerheden, seksualiteit en meisjes. Lees meer over het onderzoek.

Het duo MC Fit & Adje maakt met de input van Beat the Macho al in 2015 een lekkere track, ‘Luister naar Jezelf’. Bedankt boyz!

En nu verder

Rutgers werkt aan de seksuele weerbaarheid van jongeren. LEFgozers draagt bij aan het voorkomen van seksueel overschrijdend gedrag, aan een gezonde seksuele ontwikkeling en aan de acceptatie van lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). De rol van de begeleiding is daarbij doorslaggevend. Daarom hebben we deze ‘training voor trainers’ gemaakt.

Deel dit artikel